tentang saya

saya nuruliana bt mohd bidi dilahirkan pada 11 februari 1990.pada tahun 2010,genaplah umur saya 2o tahun,masih banyak yang perlu saya pelajari bagi memastikan saya dapat apa yang dicita-citakan walaupun kini apa yang pernah saya idamkan saya tidak perolehi namun saya tetap bersyukur dan saya enjoy dengan kehidupan saya kini.Pengalaman bersekolah hampir 5 buah sekolah sejak dari kecil benar-benar membuatkan saya berasa sedih dan jauh dengan keluarga.Dari kecil sampai sekarang saya terpaksa tinggal jauh,tempat yang paling jauh pernah saya tinggal ialah tempat yang saya belajar sekarang iaitu UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA,BANGI.Walaupun sedih namun saya tetap berusaha untuk melatih diri saya ke arah positif thinking..

Monday, October 18, 2010

TUGASAN 4.2 POWERPOINT (BAHAN BANTU MENGAJAR )

PENGENALAN:
Microsoft powerpoint merupakan satu perisian bagi membantu menghasilkan sesuatu persembahan . Microsoft powerpoint merupakan salah satu dari jenis aplikasi persembahan yang paling banyak digunakan.

    MENGHASILKAN PERSEMBAHAN BARU:
Bagi menghasilkan persembahan baru ,ikuti langkah -langkah berikut :
       * Klik butang office.
       * klik menu new.
       * kotak dialog new presentation akan dipaparkan .
       * klik pada blank presentation .
       * klik butang create dan microsoft powerpoint akan membuka fail persembahan baru.

MEMASUKKAN TEKS KE DALAM SLAID

     1) Letakkan kursor pada kotak teks dan taipkan teks.
     2 ) klik tabs home .
     3) klik pada new slide untuk memilih jenis template .
     4 ) slaid baru akan dipaparkan.

MEMILIH STAIL KOTAK TEKS
     * Klik pada tab home.
     * pastikan kotak teks aktif untuk mengaktifkan quick styles.
     * klik pada quick styles.
     * pilih jenisstail untuk kotak teks mengikut pilihan untuk kesesuaian.

MEMASUKKAN WARNA LATAR BELAKANG KE DALAM KOTAK TEKS
     i) Klik pada kotak teks untuk megaktifkan tab format.
     ii) klik pada tab format.
     iii) klik pada sheet fill.
     iv ) pilih warna bagi kotak teks anda mengikut pilihan.

MEMASUKKAN IMEJ KE DALAM SLAID
     1) Klik pada tab insert .
     2) klik pada picture .
     3) kotak dialog insert picture akan dipaparkan .
     4) klil pada imej yang dipilih.
     5) klik pada butang insert.
    6) hasil akan dipaparkan pada slaid.

MEMASUKKAN WORDART KE DALAM SLAID
     * Klik pada tab insert.
     * klik pada wordart.
     * pilih jenis wordart yang disukai .
     * taipkan teks yang anda ingin masukkan.
     * klik pada kotak teks untuk mengaktifkan tab format.

MEMASUKKAN ELEMEN AUDIO
    >> Klik pada tab insert.
   >> klik pada sound.
   >> klik dialog insert sound akan dipaparkan.
   >> pilih jenis video yang ingin dikehendaki dan klik butang ok.
   >> kotak dialog microsoft powerpoint akan dipaparkan.
  >> pilih butang automatically untuk audi berbunyi setelah slaid seterusnya dipaparkan .
  >> satu ikon speaker akan dipaparkan setelah bunyi dimasukkan ke dalam slaid.

PERSEMBAHAN SLAID ( SLIDE SHOW )
           i) Klik tab slide show .
           ii ) Kumpulan start slide showakan dipaparkan.
           iii ) klik pada salah satu pilihan berikut :
                  - from beginning : memulakan persembahan dari slaid pertama.
                  - from current slide : memulakan persembahan pada slaid semasa.
          iv ) juga boleh klik pada butang slide show di ribbon bawsah ruangan slaid untuk memaparkan slaid .

"   TERHASILLAH SEBUAH PERSEMBAHAN YANG MENARIK MENGIKUT KREATIVITI MASING - MASING......SELAMAT MENCUBA DAN MENEROKA DUNIA BITARA "

No comments:

Post a Comment